Moja zóna

Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii

Hagarova 9, 834 02 Bratislava
31389929
Nemá
22.02.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii


Štatutári Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii


Spoločníci Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii


Predmety podnikania Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii


Kataster Vymyslicky Bratislava, spol. s r.o., v likvidácii