Moja zóna

PROREA s.r.o.

Hlaváčikova 2, 841 05 Bratislava
31390391
Nemá
27.02.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROREA s.r.o.


Štatutári PROREA s.r.o.


Spoločníci PROREA s.r.o.


Predmety podnikania PROREA s.r.o.


Kataster PROREA s.r.o.