Moja zóna

EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.

Beckovská 38, 823 61 Bratislava
31390790
2020346999
Nemá
nezistený
14.03.1995
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy EXPOL SLOVAKIA, s.r.o.