Moja zóna

CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava
31401856
2020322634
Nemá
nezistený
18.09.1995
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.


Štatutári CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.


Spoločníci CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.


Predmety podnikania CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.


Kataster CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy CHILDREN FUN SLOVAKIA s.r.o.