Moja zóna

INTERBROT v. o. s.

Zelená ulica 21, 940 01 Nové Zámky
31408800
2021061174
Nemá
nezistený
24.02.1992
Výroba chleba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A