Moja zóna

Steel Bí - Bí v.o.s.

Novomeského 65, 949 01 Nitra
31411673
2021083405
Nemá
nezistený
13.04.1992
Veľkoobchod s kovmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A