Moja zóna

FK - HYDROS v.o.s.

Kalnická 12, 934 01 Levice
31413960
Nemá
14.05.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A