Moja zóna

M + B Abonent v.o.s.

Sv. Michala č. 2, 934 01 Levice
31415521
2021171834
Nemá
nezistený
01.06.1992
Veľkoobch.so živ.zvier.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A