Moja zóna

Eprolux, v.o.s.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra
31419674
2020405574
Nemá
nezistený
28.08.1992
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,05
34,3 %
-57 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE