Moja zóna

Flóra-plast, v.o.s.- v likvidácii

Podzáhradná 128, 947 01 Hurbanovo
31419992
2021014424
Nemá
nezistený
02.09.1992
Výroba ost.plast.výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A