Moja zóna

ROVIPLAST spol. s r.o.

Hlavná 325, 900 41 Rovinka
31424511
2022977154
Nemá
nezistený
19.11.1992
Výroba plastových obalov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ROVIPLAST spol. s r.o.


Štatutári ROVIPLAST spol. s r.o.


Spoločníci ROVIPLAST spol. s r.o.


Predmety podnikania ROVIPLAST spol. s r.o.


Kataster ROVIPLAST spol. s r.o.


Skrátené výkazy ROVIPLAST spol. s r.o.