Moja zóna

B - BERKI spol. s r.o.

Eötvösova 12, 945 01 Komárno
31430295
2020409446
Nemá
nezistený
26.02.1993
Hotelové ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B - BERKI spol. s r.o.


Štatutári B - BERKI spol. s r.o.


Spoločníci B - BERKI spol. s r.o.


Predmety podnikania B - BERKI spol. s r.o.


Kataster B - BERKI spol. s r.o.


Skrátené výkazy B - BERKI spol. s r.o.