Moja zóna

F I P E X v.o.s.

Štúrova 74, 949 35 Nitra
31435823
2020409490
Nemá
nezistený
19.04.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A