Moja zóna

TOP TRANSPORT - verejná obchodná spoločnosť v likvidácii

Jazdecká 6, 940 78 Nové Zámky
31435840
2021032046
Nemá
nezistený
13.04.1993
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A