Moja zóna

minorline s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava
31438377
2020409655
Nemá
nezistený
24.06.1993
Veľkoobch.s ovocím,zel.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,21
2,8
0,42
107,5 %
-17 tis. €
155 tis. €
-0,21
N/A
N/A

Ziskminorline s.r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Tržbyminorline s.r.o.


2014
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Skóringminorline s.r.o.


-0,91
-0,07
0,06
0,75

Zisk pred zdanenímminorline s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

EBITDAminorline s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod minorline s.r.o.


Štatutári minorline s.r.o.


Spoločníci minorline s.r.o.


Predmety podnikania minorline s.r.o.


Kataster minorline s.r.o.


Skrátené výkazy minorline s.r.o.