Moja zóna

A & B verejná obchodná spoločnosť

Lúky 1316/2, 952 01 Vráble
31442269
2021025105
Nemá
nezistený
20.09.1993
Výroba chleba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A