Moja zóna

COMBAT OPERATÍV SYSTÉM v.o.s.

Nábrežie mládeže 85, 949 01 Nitra
31448143
2021253355
Nemá
nezistený
17.12.1933
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A