Moja zóna

ZDRUKOS v.o.s.

Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany
31449956
2021249164
Nemá
nezistený
08.03.1994
Maloobchod s textilom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A