Moja zóna

BOVAPEX, verejná obchodná spoločnosť

Tyršova 8, 940 01 Nové Zámky
31450776
2020414231
Nemá
nezistený
13.06.1994
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A