Moja zóna

NEOSOLIUM TRADE LINE s.r.o.

Nad Plážou 37, 974 01 Banská Bystrica
31566618
2020452654
Nemá
nezistený
30.06.1992
Ost.pomoc.čin.v doprave

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A