Moja zóna

ELVA - spol. s r.o.

Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
31570381
2021066883
Nemá
nezistený
15.09.1992
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELVA - spol. s r.o.


Štatutári ELVA - spol. s r.o.


Spoločníci ELVA - spol. s r.o.


Predmety podnikania ELVA - spol. s r.o.


Kataster ELVA - spol. s r.o.


Skrátené výkazy ELVA - spol. s r.o.