Moja zóna

Tao Scorpi, s.r.o.

Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica
31571174
2021066949
SK2021066949
3-4 zamestnanci
29.09.1992
Vydávanie kníh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,05
0,19
90,3 %
418 €
-38,9 %
2020/2019
201 tis. €
21,7 %
2020/2019
0
-51,7 %
2020/2019
67,4 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE