Moja zóna

EM - KA, s.r.o.

Kpt. Nálepku 1719, 986 01 Fiľakovo
31571794
2020464688
Nemá
nezistený
09.10.1992
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,02
616
0,1 %
181 €
132,6 %
2020/2019
2,14 tis. €
78,3 %
2020/2019
0,02
131,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE