Moja zóna

FILAS, spol. s r.o.

Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo
31572481
Nemá
nezistený
27.10.1992
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A