Moja zóna

B.O.S.S. v.o.s.

Odbojárov 4315/33, 955 18 Topoľčany
31584128
2020453556
Nemá
nezistený
15.04.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A