Moja zóna

MIBA, s.r.o.

Obchodný dom Máj, Centrum -I., 018 41 Dubnica nad Váhom
31591779
2020609283
Nemá
nezistený
06.09.1993
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIBA, s.r.o.


Štatutári MIBA, s.r.o.


Spoločníci MIBA, s.r.o.


Predmety podnikania MIBA, s.r.o.


Kataster MIBA, s.r.o.


Skrátené výkazy MIBA, s.r.o.