Moja zóna

DB SLOVAKIA, s.r.o.

M. Rázusa 1326/21, 974 01 Banská Bystrica
31597149
2020460662
SK2020460662
nezistený
17.12.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-2,29
-2,52
9,38
8,9 %
-11,9 tis. €
-146,7 %
2020/2019
27,1 tis. €
-48,9 %
2020/2019
-2,29
-1 023,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE