Moja zóna

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
31598536
2020436803
SK2020436803
25-49 zamestnancov
13.01.1994
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
0,17
0,19
54,9 %
90,9 tis. €
-77,4 %
2020/2019
2,4 mil. €
-54,2 %
2020/2019
0,08
-72,6 %
2020/2019
4,61 mil. €
-97,1 %
2021/2020
70,8 €

ZiskZTS Elektronika SKS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

TržbyZTS Elektronika SKS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €

SkóringZTS Elektronika SKS s.r.o.


7,77
0,45
0,14
4,02

Zisk pred zdanenímZTS Elektronika SKS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDAZTS Elektronika SKS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ZTS Elektronika SKS s.r.o.


Štatutári ZTS Elektronika SKS s.r.o.


Spoločníci ZTS Elektronika SKS s.r.o.


Predmety podnikania ZTS Elektronika SKS s.r.o.


Kataster ZTS Elektronika SKS s.r.o.


Skrátené výkazy ZTS Elektronika SKS s.r.o.