Moja zóna

ROSAREX, spol. s r.o.

Národná 9, 974 01 Banská Bystrica
31603122
2021273551
Nemá
nezistený
21.03.1994
Maloobchod nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A