Moja zóna

ZODAS, s.r.o., - v likvidácii

Jesenského 218, 958 01 Partizánske
31605699
2020454953
Nemá
nezistený
28.04.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZODAS, s.r.o., - v likvidácii


Štatutári ZODAS, s.r.o., - v likvidácii


Spoločníci ZODAS, s.r.o., - v likvidácii


Predmety podnikania ZODAS, s.r.o., - v likvidácii


Kataster ZODAS, s.r.o., - v likvidácii


Skrátené výkazy ZODAS, s.r.o., - v likvidácii