Moja zóna

EKOSAL-energy, s.r.o.

Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica
31606342
2020455074
SK2020455074
2 zamestnanci
09.05.1994
Maloobch.s el.dom.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
0,37
0,05
113,8 %
-40,7 tis. €
-408,5 %
2020/2019
80,1 tis. €
-22,3 %
2020/2019
-0,05
-389,1 %
2020/2019
15,2 tis. €
186,4 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE