Moja zóna

JHC, spol. s r.o.

Tbiliská 7, 831 06 Bratislava
31611541
2020690254
Nemá
nezistený
29.07.1994
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
28,24
30,5 %
538 €
26 %
2020/2019
1,33 tis. €
60,1 %
2020/2019
0,01
25,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJHC, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

TržbyJHC, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringJHC, spol. s r.o.


6,01
0,7
n/a
28,24

Zisk pred zdanenímJHC, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDAJHC, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod JHC, spol. s r.o.


Štatutári JHC, spol. s r.o.


Spoločníci JHC, spol. s r.o.


Predmety podnikania JHC, spol. s r.o.


Kataster JHC, spol. s r.o.


Skrátené výkazy JHC, spol. s r.o.