Moja zóna

D + S , s.r.o.

prof. Sáru 5, 974 00 Banská Bystrica
31616534
2021098431
Nemá
nezistený
12.10.1994
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A