Moja zóna

3BPS s.r.o.

Cesta na štadión 3, 974 00 Banská Bystrica
31618316
Nemá
nezistený
10.11.1994
Kovanie,lisovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A