Moja zóna

STAVOPROGRES, s.r.o. " v likvidácii "

Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
31618529
Nemá
14.11.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A