Moja zóna

DONIVO s.r.o.

Rudlovská cesta 61, 974 00 Banská Bystrica
31623000
Nemá
27.01.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A