Moja zóna

OPTOTEL, spol. s r.o.

Medveďovej 19, 851 04 Bratislava
31629083
2020444701
SK2020444701
10-19 zamestnancov
18.05.1995
Ost.telekomunikačné čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
-0,03
0,21
123,7 %
2,76 tis. €
-27,1 %
2020/2019
1,43 mil. €
-15,1 %
2020/2019
0,01
-7,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskOPTOTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

TržbyOPTOTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringOPTOTEL, spol. s r.o.


-14,34
-0,24
0,09
0,87

Zisk pred zdanenímOPTOTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDAOPTOTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod OPTOTEL, spol. s r.o.


Štatutári OPTOTEL, spol. s r.o.


Spoločníci OPTOTEL, spol. s r.o.


Predmety podnikania OPTOTEL, spol. s r.o.


Kataster OPTOTEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy OPTOTEL, spol. s r.o.