Moja zóna

SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno
31636314
2020463654
SK2020463654
5-9 zamestnancov
18.09.1995
Veľkoobchod s odpadom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,1
0,91
63,6 %
36,4 tis. €
534,1 %
2020/2019
543 tis. €
1,9 %
2020/2019
0,03
516,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE