Moja zóna

ASSO, s.r.o.

Sládkovičova 15, 972 01 Bojnice
31643540
2020480066
SK2020480066
1 zamestnanec
24.01.1996
Turistické ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,12
-1,04
0,03
88,3 %
-65,9 tis. €
-15,7 %
2020/2019
43,1 tis. €
97,9 %
2020/2019
-0,12
-37 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskASSO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

TržbyASSO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €

SkóringASSO, s.r.o.


0,09
0,12
4,86
31,77

Zisk pred zdanenímASSO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

EBITDAASSO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod ASSO, s.r.o.


Štatutári ASSO, s.r.o.


Spoločníci ASSO, s.r.o.


Predmety podnikania ASSO, s.r.o.


Kataster ASSO, s.r.o.


Skrátené výkazy ASSO, s.r.o.