Moja zóna

Speed & Quality Prototypes, s.r.o.

Vlkanovská cesta 60, 974 07 Vlkanová
31646468
2020462433
SK2020462433
5-9 zamestnancov
05.03.1996
Výr.elektronic.dosiek

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
0,03
20,2 %
9,99 tis. €
-34 %
2020/2019
425 tis. €
5,2 %
2020/2019
0,01
-20,3 %
2020/2019
N/A
562 tis. €

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE