Moja zóna

KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii

Šoltésovej 13, 811 08 Bratislava
31654771
2020746662
Nemá
nezistený
29.06.1992
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-6,27
-6,27
-54,9 tis. €
N/A
-6,27
N/A
N/A

ZiskKRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyKRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €

SkóringKRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


0,26
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímKRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDAKRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


Štatutári KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


Spoločníci KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


Kataster KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy KRAĽOVIN, spol.s.r.o. v likvidácii