Moja zóna

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48 81104 Bratislava

Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31746616
2020819526
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A