Moja zóna

Základná škola

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
31748180
2020853384
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
612 tis. €