Moja zóna

Základná škola

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31754911
2020916040
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A