Moja zóna

Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

Trnková 1, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce
31754945
2020916073
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
163 tis. €
-52 %
2020/2019