Moja zóna

Základná škola

Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31754953
2020916084
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A