Moja zóna

Základná škola

Tupolevova 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31754961
2020916095
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
15,6 tis. €
-9 %
2017/2016