Moja zóna

Základná škola

Tbiliská 4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
31768849
2020958346
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,14 mil. €
-89,5 %
2020/2019