Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Limbová 1 83340 Bratislava

Limbová 1, 833 40 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31769152
2020905788
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A