Moja zóna

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Limbová 1, 833 40 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31769161
2020972129
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A